Calzonebrallor

I botten på ordet finns latinets calx, i böjd form calcis, med betydelsen häl, även — som delen för det hela — fot. Därifrån utgår flera ord för fot- och benbeklädnad. I det klassiska latinet var calceus ordet för sko, även för halvstövel, som täckte hela foten. Från det folkliga latinets variant calcia utgår italienska […]

Read More